Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, is ONJ niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens of schade welke het gevolg is van gebruik door derden van deze informatie.

De koper dient de lijst van opties te controleren en aan de gegeven lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens van de (gebruikte) schepen en jachten worden geacht juist te zijn, maar worden niet gegarandeerd. Ook kunnen zij niet worden gebruikt voor contracten.

Informatie verzonden aan ONJ via het internet, e-mail of deze website is niet beveiligd.